Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 27 tháng 03 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:56 10/10/2013  

THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2013-2014

Theo hướng dẫn của Cục nhà giáo của Bộ GD ĐT, các thầy cô truy cập

địa chỉ WEB sau đây để tải tài liệu BDTX giáo viên 2013-2014:

 

http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/

 

 Gõ vào đay: 

Số lượt xem : 1098