• Cung cấp bếp hồng ngoại cao cấp
 • Báo giá Máy hút mùi nhập khẩu
 • Bán Máy hút mùi cổ điển giá rẻ
 • Chuyên cung cấp Máy hút mùi kính cong giá rẻ
 • Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

  Ngày 28 tháng 08 năm 2016

  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

  Thông báo

  Cập nhật lúc : 16:56 10/10/2013  

  THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2013-2014

  Theo hướng dẫn của Cục nhà giáo của Bộ GD ĐT, các thầy cô truy cập

  địa chỉ WEB sau đây để tải tài liệu BDTX giáo viên 2013-2014:

   

  http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/

   

   Gõ vào đay: 

  Số lượt xem : 1556