Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 03 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 16:56 10/10/2013  

THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
THÔNG BÁO TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2013-2014

Theo hướng dẫn của Cục nhà giáo của Bộ GD ĐT, các thầy cô truy cập

địa chỉ WEB sau đây để tải tài liệu BDTX giáo viên 2013-2014:

 

http://taphuan.moet.gov.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/

 

 Gõ vào đay: 

Số lượt xem : 1078