Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 11 tháng 02 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:28 12/10/2013  

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

                                                                                 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG HỌC KỲ  I 

                                                                                      NH : 2013-2014   Tổ Nhiếp ảnh

                   

                    

TT

           Giáo Viên

Thứ,Ngày

 Buổi,xuất

Lớp,

Trường

Bài dạy - Môn

Giáo viên dự giờ

1

 

Lê Ngọc Thống

 

 

Thư Tư

09/10/2013

Sáng

DTC

Ống kính máy ảnh (LT+TH)

Th Thuấn- Th Hiền

2

 

Lưu Đức Thuấn

 

 

Thứ Năm

17/10/2013

Chiều

Xuất I

TN

Bố cục- khuôn hình ảnh (LT-TH)

Th Thống- Th Đoàn Th  Hiền

3

Phan Văn Hiền

 

Thứ sáu

11/10/2013

Sáng

ĐTC

Ống kính máy ảnh

Th Tuyết – Th Thuấn

4

 

Nguyễn Ngọc Tuyết

 

Thư Sáu

11/10/2013

Chiều

Xuất II

TCV

Bố cục khuôn hình ảnh (LT+TH)

Th Hiền- Th Thống – Th Đoàn

5

 

Dương Đoàn

 

Thứ Bảy

12/10/2013

Chiều

Xuất I

PSN

Bố cục khuôn hình ảnh (LT+TH)

Th Hiền- Th Tuyết

6

Nguyễn Đôn Huyền

 

 

 

Theo kế hoạch hội giảng của TT

 

 

                                                                                                                                      Huế,  tháng  10 năm 2013

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, DỰ GIỜ

HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2013-2014

TỔ: TIN HỌC – ĐIỆN

STT

HỌ TÊN

GIÁO VIÊN

TÊN BÀI GIẢNG

LỚP,

 TRƯỜNG PT

NGÀY, GIỜ

GIÁO VIÊN DỰ

  1.  

Hoàng Tân

LT: Định dạng văn bản

11-Nguyễn Huệ

7h30, Sáng T4

16/10/2013

C.Hồng, C.Phúc, C.Thủy, T.Tiến, T.Duy

TH: Định dạng văn bản

  1.  

Hồ Thị Cẩm Hồng

LT: Một số tính năng khác trong Windows

8 – Thống Nhất

15h00, Chiều T5

24/10/2013

T.Tân, T.Quốc, C.Hà, T.Duy, C.Thủy, C.Phúc

TH: Một số tính năng khác trong Windows

  1.  

Nguyễn Thị Ngọc Hà (Tin)

LT: Chuẩn bị in và in văn bản

11-Nguyễn Huệ

7h30, Sáng T2

11/11/2013

T.Duy, T.Tiến, T.Quốc, T.Tân, C.Hồng, C.Phúc, C.Thủy

TH: Chuẩn bị in và in văn bản

  1.  

Võ Thị Thu Phúc

LT: Các khái niệm cơ bản

8 – L.H.Phong

15h, Chiều T7

23/11/2013

T.Tân, C.Hà, T.Duy

TH: Các khái niệm cơ bản

  1.  

Nguyễn Vũ Duy

LT: Các dụng cụ cơ bản dùng trong lắp đặt điện

8 - Thống Nhất

13h30, Chiều T5

31/10/2013

T.Tân, T.Quốc, C.Hà

TH: Sử dụng một số dụng cụ trong lắp đặt điện

  1.  

Hoàng Ngọc Bảo Quốc

LT: Một số vấn đề chung về MBA

11 – Đ.T.Côn

7h30, Sáng T6

25/10/2013

T.Tiến, C.Hồng, C.Thủy, C.Phúc

TH: Làm khuôn quấn MBA

  1.  

Nguyễn Văn Tiến

LT: Sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong nghề điện lạnh dân dụng

8 -  N.C.Trinh

15h00, Chiều T5

17/10/2013

T.Tân, T.Quốc, C.Hà, T.Duy, C.Thủy, C.Phúc

TH: Sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong nghề điện lạnh dân dụng

  1.  

Hoàng Thị Thủy

LT: Nối dây dẫn điện ở hộp nối dây

8 – Thống Nhất

13h30, Chiều T5

24/10/2013

T.Tân, T.Quốc, C.Hà

TH: Nối dây dẫn điện ở hộp nối dây

 

* Tham gia hội thi Giáo viên giỏi cơ sở:

1. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà (Tin)

2. Thầy Nguyễn Vũ Duy (Điện)          

          * Những tiết tham gia hội thi Giáo viên giỏi cơ sở, tất cả giáo viên trong tổ sắp xếp để dự giờ.

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                      Tổ trưởng

 

 

                                                                                                  Nguyễn Vũ Duy

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, DỰ GIỜ HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2013 – 2014 - Tổ chuyên môn: Nữ công

 

S

T

T

 

HỌ VÀ TÊN

Đăng ký tiết dạy ở học kỳ I

 

Giáo viên dự giờ

Tên bài

Thứ, ngày,giờ

LớpPT,suất

 

1

 

Nguyễn Thị Tường Loan

(GV tham gia hội giảng)

LT: Thân trước áo sơ mi nữ cơ bản

Thứ ba (29/10/2013)

7h45-9h15

 

11 BTXuân

 

cô Diễm Trang,

cô Nga,

cô Thùy Trang

 

2

 

Lê Thị Thùy Trang

LT-TH: Tỉa hoa hồng từ quả cà chua

Thứ năm

(07/11/2013)

13h30-15h

8 NCTrinh

(Suất 1)

cô Diễm Trang,

cô Nga

 

3

 

Lê Thị Nga

LT-TH: Làm chú hề bằng trứng

Thứ sáu

(15/11/2013)

13h30-15h

8 TCVân

(Suất 1)

cô Diễm Trang,

cô Loan,

cô Thùy Trang

 

 

                                                                                                                       Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2013

                                                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

  

 

 

                                                                                                                                     Võ Thị Diễm Trang

Số lượt xem : 601