• Cung cấp bếp hồng ngoại cao cấp
 • Báo giá Máy hút mùi nhập khẩu
 • Bán Máy hút mùi cổ điển giá rẻ
 • Chuyên cung cấp Máy hút mùi kính cong giá rẻ
 • Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

  Ngày 30 tháng 08 năm 2016

  ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

  Tổ Nữ Công

  Cập nhật lúc : 23:28 25/09/2013  

  Kế hoạch của Tổ Nữ Công Năm 2013

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

  I. Các nội dung cơ bản của Kế hoạch

  1. Hồ sơ sổ sách:

  - Soạn mới, bổ sung, cập nhật hồ sơ sổ sách: giáo án, sổ báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm danh và ghi điểm,...

  - Kiểm tra định kỳ hồ sơ sổ sách của giáo viên.

  2. Nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

  - Thực hiện nghiêm túc chương trình nghề phổ thông theo quy định của Bộ và Sở GD&ĐT

  - Tiếp tục thực hiện việc lồng ghép giáo dục tích hợp bảo vệ môi trường trong dạy nghề phổ thông một cách khoa học và hợp lý.

  - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

  + Nắm vững nguyên tắc đổi mới phương pháp dạy học, cách thức hướng dẫn học sinh lựa chọn phương pháp học tập, coi trọng phương pháp tự học, tăng tính tích cực và chủ động của học sinh trong giờ học.

  + Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

            + Làm đồ dùng dạy học phục vụ cho phương pháp dạy học mới.

  + Ra đề theo ma trận đề.

  3. Thao giảng, dự giờ:

  - Tham gia thao giảng 4 tiết/năm học, dự giờ 18 tiết/năm học

  - Bồi dưỡng giáo viên giỏi, chuẩn bị nguồn dự thi GVDG cấp tỉnh.

  4. Duy trì nề nếp, số lượng, chất lượng:

  - Kết hợp chặt chẽ với giáo viên hướng dẫn và giáo vụ để báo cáo kịp thời những trường hợp học sinh vắng học, bỏ tiết nhằm giáo dục nhắc nhở học sinh học tập chuyên cần hơn.      

  - Quản lý tốt học sinh trong giờ dạy. Không đi muộn, về sớm, bỏ lớp giữa buổi  để đảm bảo giờ giấc lên lớp.

  - Duy trì tốt số lượng học sinh tham gia học nghề, tỉ lệ học sinh bỏ học

  < 3%.

   - Nâng cao chất lượng dạy nghề, phấn đấu tỉ lệ học sinh giỏi: >= 15%; khá: >= 55%; trung bình: <=30%.

  5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

  - Khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có nhằm phục vụ tốt cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

  - Có kế hoạch sửa chữa, tu bổ các thiết bị máy móc bị hư hỏng (máy may, bếp ga...) để phục vụ  tốt cho công tác giảng dạy và các kỳ thi nghề.

  II. Kế hoạch trọng tâm năm học:

  Học kỳ 1:

  1. Tháng 8/2013:

            - Tập huấn, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn (theo lịch của Sở, Trung tâm)

          - Chỉnh trang phòng ốc, đồ dùng dạy học chuẩn bị năm học mới.

  2. Tháng 9/2013:

  - Khai giảng, ổn định lớp học, giới thiệu ngành nghề

  - Họp hội đồng, tổ chuyên môn.

            - Xây dựng kế hoạch công tác cá nhân, hoàn thành các loại sổ sách theo quy định

            - Đăng ký danh hiệu thi đua năm học

            - Đăng ký tiết dạy thao giảng Học kỳ I.

            - Tham gia Hội nghị cán bộ công chức cấp tổ. cấp Trung tâm

  - Mua thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ giảng dạy.

    3. Tháng 10/2013:

  - Dự giờ, thao giảng (2-3 giáo viên).

  - Dự giờ, thao giảng (các giáo viên còn lại); cử 1 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cơ sở ( Cô Nguyễn Thị Tường Loan).

  - Hoàn chỉnh hồ sơ sổ sách (sổ ghi điểm, sổ đầu bài…)

   - Kiểm tra hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân.

  - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trung tâm theo kế hoạch.

  - Chuẩn bị đề kiểm tra định kỳ - kiểm tra định kỳ.

  - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuyên môn tháng 10

   

  4. Tháng 11/2013:

  - Tham gia góp ý và đánh giá có biên bản giờ thao giảng, hồ sơ sổ sách đối  

  với giáo viên thanh tra toàn diện ( Cô Nguyễn Thị Tường Loan)

  - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ theo kế hoạch.

  - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuyên môn tháng 11

     5. Tháng 12/2013:

  - Ôn tập và kiểm tra học kỳ I.

  - Đánh giá sơ kết học kỳ I.

  - Họp tổ chuyên môn. Bình bầu ABC

  - Kiểm kê tài sản

  - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuyên môn tháng 12

  Học kỳ 2: 

            6. Tháng 01/2014:

  - Kiểm kê tài sản

  - Kiểm tra hồ sơ lớp, hồ sơ cá nhân.

  - Họp hội đồng, tổ chuyên môn

  - Đăng ký tiết dạy thao giảng ở Học kỳ II

  - Dự giờ, thao giảng

  - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuyên môn tháng 1

  7. Tháng 02/2014:

  - Dự giờ, thao giảng.

  - Tiến hành dạy tăng tiết cho học sinh.

  - Họp tổ chuyên môn:

  - Chuẩn bị đề kiểm tra định kỳ.

  - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trung tâm theo kế hoạch

  - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuyên môn tháng 2

  8. Tháng 3/2014:   

  - Dự giờ, thao giảng (các giáo viên còn lại).

  - Dạy tăng tiết và hoàn thành chương trình.

  - Họp tổ chuyên môn:

  - Chuẩn bị các nội dung trọng tâm cần ôn tập cho học sinh.

  - Làm đề thi học kỳ II.

  - Tiến hành làm phiếu ghi điểm cho học sinh.

  - Kiểm tra học kỳ II

  - Kiểm tra hồ sơ, đánh giá chuyên môn tháng 3

  9. Tháng 4/2014:  

  - Kiểm tra hồ sơ sổ sách, điều kiện dự thi nghề lớp 8 và lớp 11.

  - Ôn tập cho học sinh dự thi nghề phổ thông.

  - Kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị cho các kỳ thi nghề phổ thông.

  - Hoàn thành hồ sơ đối với giáo viên thanh tra toàn diện.

  - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ theo kế hoạch.

  10. Tháng 5/2014:   

  - Sinh hoạt tổ chuyên môn, đánh giá tổng kết hoạt động dạy học trong năm học, tự đánh giá và bình bầu thi đua cấp tổ.

  - Phối hợp ghi điểm vào sổ, học bạ cho học sinh khối 11.

   

  III. Đăng ký thi đua

  - Tập thể: Tổ lao động tiên tiến xuất sắc.

  - Cá nhân:           + 1 chiến sĩ thi đua cơ sở

                            + 3 lao động tiên tiến.